Telefon 75 32 11 66

For solcellekunder: Spørgsmål om fase- eller summationsmålere

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bekendtgørelse 75, 25/01/2019) med et krav om, at nye målere hos egenproducenter skulle være summationsmålere. Siden indførelsen af de elektroniske elmålere, har en stor del af de målere, der var på markedet, dog været fasemålere.

Målerbekendtgørelsen dikterer, at egenproducenter, der i forvejen har en fasemåler, kan kræve den udskiftet til en summationsmåler, mod at betale for netselskabets omkostninger til udskiftning.

Hvad er forskellen
En fasemåler registrerer forbrug/produktion separat i installationens tre faser. Forenklet set kan fasemåleren registrere produktion ud på elnettet i én fase, samtidigt med, at der registreres forbrug fra nettet i en anden fase. Fasemåleren registrerer det, der rent faktisk sker - at der flyder energi i begge retninger i hver sin fase. Prisen for dem el, der købes og sælges, er dog ofte forskellig, hvorfor det ikke er den mest rentable løsning. Den bedste løsning er at tilslutte de apparater, der bruger el på den, eller de samme faser, som solcelleanlægget sidder på, så du reelt bruger den el, dit solcelleanlæg har produceret.

Summationsmåleren registrerer også forbrug/produktion separat i installationens faser, men den summerer de tre målinger til én - og det betyder, at forbrug og produktion modregnes i måleren.

Eksempel: Hvis dit solcelleanlæg leverer 2 kW i én fase, samtidigt med at din varmepumpe bruger 3 kW, summerer måleren det til 1 kW forbrug fra nettet (-2+3 = 1).

Har jeg en fase- eller summationsmåler?
Du kan ikke direkte se på måleren, om det er en fase eller summationsmåler, men det kan læses ud fra målermodellen. Det vil være for omfattende at alle vores forskellige målermodeller, men her er et par af de mest gængse.

Landis+Gyr
Hvis målertypen er E350, E450 G3, E360 eller E570, har du en summationsmåler. Dette gør sig også gældende for E120 Lime. Du kan se modelnummeret forrest i højre øverste hjørne på din elmåler.

Bestilling af skift til summationsmåler
Hvis du ønsker at få skiftet en fasemåler til summationsmåler, kan du kontakte os på tlf. 75 32 11 66, hvorefter du vil blive kontaktet for nærmere vedrørende udskiftning af måleren.

Når du anmoder om udskiftning til en summationsmåler, vil du, når måleren er skiftet, blive opkrævet gebyret 'Målerudskiftning på kundens foranledning' over elregningen via din el-leverandør. 

Beløbet du bliver opkrævet i 2022, er 1.250 kr. eks. moms (1.562,50 kr. inkl. moms)

Landis+Gyr måler