Telefon 75 32 11 66

Energibesparelser

Aal El Net a.m.b.a.’s andel af Energispareforpligtelsen bliver hvert år tildelt som et Energispare mål.

Aal El Net a.m.b.a. har valgt en indkøbsstrategi via et rådgivningsfirma for at opnå målene for årets Energisparemål.

  • Dvs. at vi efterspørger energispareaktiviteter, der matcher vores mål, hvor efter vi laver aftaler med de firmaer, som iværksætter projekter for at opnå energibesparelser.
  • Aal El Net a.m.b.a. udfører ikke egentlig rådgivning e.l., men henviser gerne forbrugere, der ønsker at benytte sig af Aal El Net a.m.b.a. som køber af eventuelle Energibesparelser, til vores rådgivningspartner.
    Vores rådgivningspartner forestår her efter rådgivning og opgørelser af opnåede energibesparelser.
  • Som rådgivningspartner benytter Aal El Net a.m.b.a. sig af:

Billede af Ingeniø'rne logo

Læs mere om Ingeniør'ne på virksomhedens hjemmeside: www.ingenior-ne.dk.

Aal El Net a.m.b.a. har siden indførelsen af Energisparemål i 2006 opnået følgende resultater:

Kurvediagram over energibesparelser for Aal Elnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkumuleret ligger vi på 103 % i opnåede energibesparelser, siden ordningen blev indført i 2006.

Fordelingen af de enkelte aktiviteter ser således ud:

Graf over fordelingeskurve

 

Billede af pære med jorden symbol
Energibesparelser