Telefon 75 32 11 66

Interne revisorer

De interne revisorer vælges hvert år, for et år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

De interne revisorers formål, er at varetage forbrugernes interesser i virksomheden Aal El Net a.m.b.a.

Der findes ingen forretningsorden eller lignende for de interne revisorer, men de har til enhver tid ret til at indkalde til et møde med bestyrelsen for Aal El Net a.m.b.a.

Revisionen er en forvaltningsrevision af de beslutninger bestyrelsen i Aal El Net a.m.b.a. bliver pålagt på en generalforsamling. En opfølgning på de beslutninger bestyrelsen i Aal El Net a.m.b.a. påtager sig i forbindelse med bestyrelsesbeslutninger samt en almen stillingtagen til de spørgsmål der måtte blive stillet fra forbrugere i Aal El Nets forsyningsområde omkring driften af Aal El Net a.m.b.a.

De interne revisorer som er valgt på generalforsamlingen 2018 er:

Intern revisor Jette Scmidt Lauridsen

 

 

 

 

Jette Scmidt Lauridsen
Hans Jørgensvej 8
6840 Oksbøl
Tlf. 30 30 39 59
Mail: 59jette@gmail.com

Intern revisor Ole K. Christensen

 

 

 

 

Ole K. Christensen
Østparken 80
6840 Oksbøl
Tlf. 30 48 21 98
Mail: okiilerich@gmail.com

Aal Elnet mølle