Telefon 75 32 11 66

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 2024

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling i Aal Elnet den

11. april 2024 kl. 19.00

på Koncept Hotel, Strandvejen 1, Oksbøl.

 

Dagsorden:

1. Valg dirigent og referent

2. Indkomne forslag

3. Valg af suppleant

4. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

På den ordinære generalforsamling den 29. februar 2024 blev samtlige forsalg vedtaget. For at få forslagene endeligt vedtaget, er det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.

 

Se referatet fra den ordinære generalforsamling

Generalforsamling Aal Elnet