Når du flytter ud og ind!

Der er kommet nye bestemmelser omkring håndteringen af flyttemeddelelser:
Du skal forholde dig til følgende når du flytter fra din bolig
Du skal når du kender datoen for din flytning, meddele din el-leverandør,  at du flytter, og om du stadig ønsker  leverance af el fra det selskab.
Din el-leverandør er det handelsselskab der sælger strømmen til dig. El-leverandører kan typisk være selskaber som SinusEnergi, OK, Shell, Jysk Energi, SydEnergi, Modstrøm m.fl. Du kan finde flere el-leverandører på hjemmesiden:
Vær opmærksom p&aring, at el-leverandører kun kan rette oplysninger 15 dage tilbage fra anmeldelsestidspunktet.
Når du flytter ind!
Når du flytter ind i en bolig, har du pligt til at vælge en el-leverandør. Du kan også vælge at tage din nuværende el-leverandør med hjemmefra!
Hvis du er passiv i forhold til dit valg, bliver du automatisk koblet op på; en leverandør, som har overtaget forsyningspligten i området. D.v.s. at du altid vil få leveret el. Du har så selv senere muligheden for at vælge din el-leverandør
Aal El Net’s rolle!
Aal El Net er et netselskab. Ikke en el-leverandør. Som netselskab skal vi sørge for, at ledningsnettet i vores forsyningsområde er i orden og leveringsdygtigt.
Vi må ikke, og vil ikke pege på en el-leverandør. Det er op til den enkelte forbruger selv at vælge. Men brug som nævnt hjemmesiden www.elpristavlen.dk for at få overblik over de el-leverandører, der sælger strøm.