Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

afholdes torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30

på Sportspark Blåvandshuk i Cafe Aalholt (cafeteriet)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af løn til bestyrelsen.
 6. Hensættelse til Aal Fonden.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Egon Jørgensen
  Gunnar Kristensen
  John Elmertoft
 8. Valg af revisorer
  Interne revisorer:
  På valg er:
  Jette Schmidt Lauridsen
  Ole K. Christensen
  Ekstern revisor:
  Martinsen Revision
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på selskabets kontor (Industrivej 18, 6840 Oksbøl) eller på selskabets mail adresse (info@aal-elnet.dk) , senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Årsrapporten for 2018 kan ses – og hentes – på vores hjemmeside:  www.aal-elnet.dk en uge før generalforsamlingens afholdelse