Aal El Net a.m.b.a.’s interne revisorer.

De interne revisorer vælges hvert år, for et år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

De interne revisorers formål, er at varetage forbrugernes interesser i virksomheden Aal El Net a.m.b.a.

Der findes ingen forretningsorden eller lignende for de interne revisorer, men de har til enhver tid ret til at indkalde til et møde med bestyrelsen for Aal El Net a.m.b.a.

Revisionen er en forvaltningsrevision af de beslutninger bestyrelsen i Aal El Net a.m.b.a. bliver pålagt på en generalforsamling. En opfølgning på de beslutninger bestyrelsen i Aal El Net a.m.b.a. påtager sig i forbindelse med bestyrelsesbeslutninger samt en almen stillingtagen til de spørgsmål der måtte blive stillet fra forbrugere i Aal El Nets forsyningsområde omkring driften af Aal El Net a.m.b.a.

De interne revisorer som er valgt på generalforsamlingen 2018 er:

Interne revisorer
Jette Scmidt Lauridsen
Hans Jørgensvej 8
6840 Oksbøl
Tlf. 30 30 39 59
Mail: 59jette@gmail.com
Ole K. Christensen
Østparken 80
6840 Oksbøl
Tlf. 30 48 21 98
Mail: okiilerich@gmail.com

Lukket for kommentarer.