Generalforsamling 2017

Generalforsamling afholdes tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 på Sportspark Blåvandshuk i Cafe Aalholt    Dagsorden.:  Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af honorar Valg til bestyrelsen På valg er: Egon Jørgensen Gunnar Kristensen Ole K. Christensen. Genopstiller ikke. Valg af revisorer … læs mere