Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 afholdes torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30 på Sportspark Blåvandshuk i Cafe Aalholt (cafeteriet) Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af løn til bestyrelsen. Hensættelse til Aal Fonden. Valg til bestyrelsen På valg er: Egon Jørgensen Gunnar Kristensen John Elmertoft… læs mere